dnes je 17.6.2024

Input:

Pracovní náplně

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.3
Pracovní náplně

Radomíra Konečná

Vedoucí školy v přírodě

 • pracuje na základě písemného pověření ředitelky školy a zodpovídá za celkovou organizaci školy v přírodě,

 • spíše s rekreačním zařízením, kde se bude ŠvP konat, smlouvu, kde budou stanoveny finanční podmínky,

 • zajistí objednávku autobusu na přepravu dětí do rekreačního zařízení,

 • organizuje informativní schůzku pro rodiče před odjezdem na ŠvP a zajistí zápis

 • napíše seznam účastníků,

 • po příjezdu do objektu si vyžádá ubytovací řád a pokyny provozovatele a seznámí s nimi děti a dozor,

 • rozdělí děti do skupinek a navrhne dozor nad nimi pro celý den,

 • v průběhu školy v přírodě vykonává povinnosti učitelky a pomocné vychovatelky,

 • v případě úrazu nebo nemoci informuje rodiče - projedná s nimi další pobyt či případný

 • odvoz dítěte domů,

 • zajišťuje rozpočet školy v přírodě a vyúčtování.

 

Učitelka a pomocná vychovatelka

 • zodpovídá za bezpečnost a zdraví dětí podle platných předpisů,

 • provádí dozor nad bezpečností a zdravím dětí, kontroluje počty dětí,

 • před uložením ke spánku dbá, aby děti neměly v ústech bonbón nebo žvýkačku,

 • stanoví s vedoucí ŠvP režim dne (10 hodin spánku, 5x denně jídlo, osobní hygiena),

 • podílí se na tvorbě tematického plánu a zapisuje činnosti do třídní knihy,

 • připraví pomůcky na ŠvP (hračky, sportovní náčiní, knihy a pomůcky na výtvarnou
  a pracovní činnost),

 • seznamuje děti s plánem dne,

 • dbá na fyzickou a psychickou zátěž dětí tak, aby byla přiměřena jejich věku a schopnostem,

 • kontroluje oblečení dětí, obuv, lůžkoviny, správnost provádění osobní hygieny,

 • po příjezdu dětem prohlédne zavazadla, zda u sebe nemají léky, jídlo a sladkosti,

 • seznamuje děti s bezpečným

Nahrávám...
Nahrávám...