dnes je 24.7.2024

Input:

Pracovní náplň

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.14
Pracovní náplň

Pracovní náplň

 

Pracovní poměr se zakládá dle ustanovení § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V ní se mimo jiné uvádí jako povinný údaj dle § 34 odst. 1 písm. a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele konat. Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Zaměstnanec je pak povinen konat osobně práci podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

 

Je proto vhodné stanovit pro jednotlivé kategorie zaměstnanců písemně náplně práce, které vymezí co možná nejpřesněji rozsah a obsah jejich pracovních povinností. Pokud některý ze zaměstnanců vykonává specifické činnosti, které ostatní zaměstnanci nevykonávají, je třeba tyto činnosti vymezit v jeho pracovní náplni.

 

Pracovní náplň ředitele a jeho zástupců s vymezením pravomocí je možné zveřejnit jako součást organizačního řádu. Dále je třeba ve škole určit pracovní náplně pedagogických pracovníků (buď typově u zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou činnost, nebo individuálně), mistrů odborného výcviku, administrativních zaměstnanců, ekonoma školy, domovníka, školníka, uklízečky, apod.

 

U pedagogických pracovníků je třeba vzít do úvahy i příslušná ustanovení nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších změn a dodatků, jímž se určuje zařazení prací do platových tříd. Tento katalog je s účinností od 1. října 2010 nahrazen nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v němž je třeba v oblasti výchovy a vzdělávání věnovat pozornost těmto oddílům:

- 2.16.01 učitel,

- 2.16.02 vychovatel,

- 2.16.03 speciální pedagog,

- 2.16.04 pedagog volného času,

- 2.16.05 asistent pedagoga,

- 2.16.06 akademický pracovník,

- 2.16.07 metodik pro

Nahrávám...
Nahrávám...