dnes je 4.3.2024

Input:

Plná moc pro daňové řízení dle § 27 DŘ (říjen 2010)

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1
Plná moc pro daňové řízení dle § 27 DŘ (říjen 2010)

Plná moc pro daňové řízení dle § 27

Plná moc

 

Zplnomocňujeme tímto daňového poradce, Ing. Zdeňka Morávka, č. osvědčení 3500, adresa U Filipových rybníků č.p. 5727, 430 01 Chomutov, k zastupování ve všech záležitostech daňového řízení, zejména k podávání daňových přiznání a ke všem jednáním se správcem daně. Zastupování se týká daňového subjektu FP spol. s r.o., Malá 6, Chomutov, DIČ: CZ 55555555.

 

 

Tato plná moc se uděluje na dobu neomezenou a může být odvolána s okamžitou platností.

 

V Chomutově dne 15. 1. 2011

 

 

 

........................................

Jiří Karel

jednatel

 

 

Zplnomocnění přijímám.

 

V Chomutově dne 15. 1. 2011

 

 

........................................

Ing. Zdeněk Morávek

daňový poradce č. 3500

 

 

Poznámky:

 

Zmocnění je v daňovém řádu upraveno v § 27 , osoba zúčastněná na správě daní si může zvolit zmocněnce, výjimkou jsou pouze případy, kdy má tato osoba při správě daní něco osobně vykonat. Podle nové úpravy v daňovém řádu platí, že samotné zplnomocnění nestačí, plná moc je vůči správci daně účinná až tehdy, pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem. Touto novou podmínkou je chráněna právní jistota všech zúčastněných stran, zejména z hlediska mlčenlivosti a doručování, které posléze probíhá vůči zmocněnci.

 

Plná moc je účinná i po změně místní příslušnosti vůči novému správci daně, jakož i vůči správci daně, který provádí dožádané úkony. Stejně tak je účinná vůči správcům daně, kteří vedou dané řízení, tj. především pro jednání před odvolacím orgánem. Pokud by se zmocnitel chtěl od tohoto obecného pravidla odchýlit a připustit zmocněnce pouze k jednání před správcem daně prvního stupně, bylo by zapotřebí toto explicitně vyjádřit v udělené plné moci.

 

Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje, nejasným

Nahrávám...
Nahrávám...