dnes je 2.12.2023

Input:

Oznámení o zanedbávání

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.15.1
Oznámení o zanedbávání

 

Přestupková komise obce či městské části v...........................

 

 

oznámení o zanedbání školní docházky

 

Žák/žákyně:

Bydliště:

R.Č.:

Ročník:

 

Rok školní docházky:

 

Počet zameškaných hodin celkem:
Z toho neomluveno:
Jedná se o záškoláctví: a) jednorázové
b) opakované

Dítě je ve výchově:
zákon. zástupců: a) obou rodičů
pouze otce
pouze matky
2) ostatní: .....................................................

Zákonný zástupce:

Bydliště/sídlo:

 

 

Zaměstnavatel:

 

Zákonný zástupce:

Bydliště/sídlo:

 

 

Zaměstnavatel:

 

 

 

Opatření k řešení záškoláctví přijatá školou:

 

1/ Ve věci neomluvené absence byli dne.....................zákonní zástupci žáka písemně pozváni k návštěvě školy.

2/ Pohovor se zákonnými zástupci žáka se konal dne .......................

3/ Ve spolupráci třídního učitele s lékařem byla ověřena fakta ( věrohodnost omluvenky, porušování léčebného řádu apod.).

4/ Výchovným poradcem bylo zpracováno vyjádření k případu záškoláctví.

5/ Vzhledem k pokračujícímu záškoláctví žáka byli dne...........................zákonní zástupci písemně pozváni do školy na jednání výchovné komise.

6/ Jednání výchovné komise

Nahrávám...
Nahrávám...