dnes je 24.7.2024

Input:

Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol - MŠ a speciální MŠ

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.21.3
Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol - MŠ a speciální MŠ

 

Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol

 

MŠ a speciálních MŠ

 

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb.

 

MŠ,

 

Speciální MŠ - přesný název:

 

Úplná adresa vč. PSČ:

 

IČO:

 


Práce - profeseFaktory - viz
vyhl. č. 432/2003 Sb.


Navrhovaná
kategorie


Počet osob v kateg. celkem


z toho žen


Zdůvodnění dle
vyhlášky č. 432/2003 Sb.
a nařízení č. 178/2001 Sb.


Navrhovaná
ochranná opatření

Ředitelka, zástupkyně ŘMŠ

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s dětmi)

preventivní prohlídky + OOPP

Učitelka MŠ

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s dětmi)

preventivní prohlídky + OOPP

Učitelka speciální MŠ

psychická zátěž

2.

 

 

psych. zatěžující faktory (práce s dětmi)

preventivní prohlídky + OOPP

Vedoucí školní jídelny

fyzická zátěž,
příp. psych. zátěž

2.

 

 

přenášení břemen (do 15 kg), vaření, příp. psych. zatěžuj. faktor
(dozor nebo jiné činnosti u dětí)

preventivní prohlídky + OOPP

Kuchařka, pomocná kuchařka

fyzická zátěž

2.

 

 

činnost vstoje nebo v chůzi spojená s přenášením břemen (u žen do 15 kg), vaření

preventivní prohlídky + OOPP

Nahrávám...
Nahrávám...