dnes je 3.6.2023

Input:

Koncese, působnost směrnic

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.10 Koncese, působnost směrnic

JUDr. Robert Krč

Koncese mají s účinností od 1. 7. 2006 mají samostatnou právní úpravu – zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Dále je důležité ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zvláštní ustanovení pro nadlimitní veřejné zakázky), které stanoví povinnosti zadavatele v určitých případech.

Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, připojená strana Herold Business Data AG

týká se smlouvy uzavřené mezi Telekom Austria AG a soukromým podnikem Herold Business Data AG na publikaci telefonních seznamů, přičemž dle smlouvy Telekom Austria AG společnosti Herold Business Data AG za poskytování služeb neplatí, ale umožňuje této společnosti poskytování služeb využít komerčně

jako předběžnou otázku předložil Bundesvergabeamt, Rakousko rozsudek Evropského soudního dvora č. C-324/98 ze dne 7. prosince 2000

celex 61998J0324

Směrnice 93/38 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací zahrnuje písemnou smlouvu za úplatu uzavřenou mezi soukromým podnikem a podnikem, který je výslovně odpovědným dle legislativy členského státu za provozování telekomunikačních služeb, jehož základní kapitál je zcela držen veřejnými úřady státu, kde dle této smlouvy druhý podnik svěří prvnímu výrobu a publikaci, za účelem distribuce veřejnosti tištěných a elektronicky přístupných seznamů telefonních účastníků (telefonní seznamy).

Ačkoliv tato smlouva spadá do působnosti směrnice 93/38, je tato smlouva dle současného práva Společenství z rámce této směrnice z faktických důvodů vyjmuta, a to především z toho důvodu, že protiplnění poskytnuté druhým podnikem prvému spočívá v získání práva využívat za úplatu jeho vlastní služby.

Consorzio Aziende Metano (Coname) proti Comune di Cingia de’ Botti

Požadavky na tranparentnost

Nahrávám...
Nahrávám...