dnes je 21.7.2024

Input:

Jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.3.2
Jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři

 

Jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři

 

Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem. Dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa konzervatoře s označením, které se uvádí za jménem a kterým je „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS“.

 

Žáci mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou, nejdříve však po čtvrtém ročníku; v oboru tanec po osmém ročníku.

 

Žádost o jmenování předsedy zkušební komise pro absolutorium na konzervatoři podává ředitel školy, na níž bude zkouška probíhat, příslušnému krajskému úřadu.

 

Stálými členy zkušební komise pro absolutorium jsou předseda a místopředseda.

 

Dle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, jmenuje krajský úřad, zpravidla na návrh ředitele, předsedu zkušební komise pro absolutorium.

 

Předseda zkušební komise pro absolutorium musí:

- být pedagogickým pracovníkem z jiné konzervatoře nebo vysoké školy,

- mít odpovídající odbornou způsobilost,

- mít pedagogickou způsobilost,

- mít nejméně pětiletou umělecko-pedagogickou praxi.

 

Předseda zkušební komise pro absolutorium

- řídí práci zkušební komise,

- odpovídá za činnost komise,

- odpovídá za řádný průběh zkoušek,

- odpovídá za klasifikaci,

- je oprávněn bezprostředně vyloučit studenta ze zkoušky v případě, že student použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky vážně

Nahrávám...
Nahrávám...