dnes je 11.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Finanční kontrola a příspěvková organizace

16.8.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecných ustanoveních zákona č. 320/2001 Sb. (dále jen „zákon") se vymezují pojmy pro účely zákona, a tím i pro praxi. Na příspěvkové organizace se zákon vztahuje z několika důvodů:

a.                  jejich zřizovatelem je orgán veřejné správy, jímž je podle § 2 buď organizační složka státu, nebo územní samosprávný celek. Mezi orgány veřejné správy patří i jiné právnické osoby, zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním předpisem, např. je to Všeobecná zdravotní pojišťovna, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace, Správa úložišť radioaktivního odpadu aj.

b.                 příspěvková organizace je příjemce veřejné finanční podpory, kam podle zákona patří:

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Školaprofi.cz.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Nahrávám...
Nahrávám...