dnes je 21.3.2023

Input:

Dotaz: Zařazení dítěte do 3.stupně podpůrného opatření

21.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak postupovat od 1.9.2016 v MŠ, při zařazení dítěte do 3.stupně podpůrného opatření.

Odpověď:

Danou problematiku upravuje ustanovení § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podle tohoto ustanovení jsou podpůrná opatření doporučená škole školským poradenským zařízením poskytována bezodkladně po jejich obdržení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka

Nahrávám...
Nahrávám...