dnes je 22.5.2024

Input:

Doporučení pro vedoucí školního výletu

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13.3
Doporučení pro vedoucí školního výletu

 

Doporučení pro vedoucí školních výletů

v oblasti bezpečnosti a hygieny

 

 

I. Obecně:

 

1. Školního výletu se mají zúčastnit pouze děti, jejichž zdravotní stav odpovídá předpokládaným nárokům školního výletu.

2. Nepřeceňovat fyzickou zdatnost dětí.

3. Nikdo se nesmí vzdálit od skupiny žáků bez vědomí vedoucího.

4. Pitnou vodu lze při výletech odebírat pouze z ověřených zdrojů, veřejných vodovodů.

5. Nutno dbát na správnou výstroj a výzbroj (základní potřeby a oděv určí podle náročnosti trasy výletu učitel).

6. Před zahájením výletu (exkurze) určí učitel skupiny a vedoucí těchto skupin z řad žáků; informuje je, jak si počínat, pokud by došlo k úrazu nebo jinému neštěstí samotného vedoucího.

 

 

II.Při přepravě žáků a přesunu kolektivu:

 

A. V dopravních prostředcích:

 

1. Za pořádek ve vozidle (vlaku, autobusu), kterým se přesunují žáci, nese plnou odpovědnost

jejich vedoucí.

2. Žáci musí nastupovat a vystupovat vždy organizovaně, co nejrychleji a nejbezpečněji, vždy

pohromadě.

3. Nezdržovat se zbytečně na nástupních ostrůvcích pouliční dráhy, v kolejišti apod.

4. Při jízdě vedoucí nedovolí žákům, aby pobývali v blízkosti dveří, vykláněli se z oken,

přecházeli z vagónu do vagónu.

5. Při přepravě žáků dodržovat pravidla stanovená dopravními orgány.

6. Žáky přepravovat jen takovými prostředky, které vyhovují příslušným dopravním předpisům.

 

B. Při chůzi po silnicích

 

1. Skupina žáků jde po chodníku nebo levé krajnici, nejvýše ve dvojstupu.

2. Nemohou-li jít žáci jako v bodě 1, smí použít vozovky; potom jde „pochodující útvar“ po

pravé straně vozovky.

3. Při snížené viditelnosti musí být pochodující útvar označen vpředu po obou stranách

neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách červeným světlem.

4. Přecházet vozovku pouze na světly řízených přechodech nebo alespoň na vyznačených přechodech.

5. Osoba, která doprovází organizovanou skupinu školní mládeže je oprávněna při přecházení

vozovky zastavovat vozidla.

6. Pokud doprovází žákovský kolektiv dvě dospělé osoby (osoby starší 18 let), jde vždy jedna

taková osoba vpředu a druhá vzadu; pokud doprovází žákovský kolektiv pouze jedna dospělá osoba, určí druhého vedoucího z řad žáků, který jde poslední.

 

C. Při pěších přesunech, na vycházkách a výletech

 

1. Při hrách a pochodu se vyhýbat svahům o velkém sklonu, kamenitým a suťovým stráním,

převislým skalám, lomům apod.

2. Při terénních hrách jasně vymezit prostor pro hru, stanovit délku trvání, svolávací signál,

poučit žáky o možném nebezpečí.

3. Při zdolávání přírodních překážek dávat žákům dopomoc a záchranu.

4. Poučit žáky o možnosti pokousání zvířaty (vzteklina - plachá zvířata), pobodání hmyzem,

uštknutí jedovatým hadem. Žáci nesmí zvířata dráždit. Poučit žáky o první pomoci ve výše

uvedených případech.

5. V listnatých lesích se vhodně oblékat a dávat pozor na klíšťata. Včas provádět prohlídku žáků

6. Upozornit žáky na jedovaté rostliny a houby. Houby raději nepoužívat

7. Nepouštět jednotlivce ani na krátké tůry.

8. Dávat pozor na úpal, úžeh, zánět spojivek. Mít po ruce bezpečnostní pomůcky a žáky poučit o první pomoci.

9. V mlze zajistit spojení mezi jednotlivými členy skupiny.

10. Udělat první zastávku na túře po 15 minutách chůze za účelem úpravy výstroje, další pro:

mladší žáky (1. - 5. třída) po 2 - 3 km chůze,

starší žáky (6. - 9. třída) po 4 - 5 km chůze.

11. Tempo chůze podřídit nejméně zdatnému jednotlivci.

 

D. Při koupání

 

1. Místo ke koupání musí být schváleno

Nahrávám...
Nahrávám...