dnes je 22.7.2024

Input:

Civilní ochrana

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.13
Civilní ochrana

 

CIVILNÍ OCHRANA

 

OBECNÉ ZÁSADY V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ

 

Civilní ochrana se stala opomíjenou součástí BOZP, v době teroristických útoků je jí však třeba věnovat také patřičnou pozornost.

Při ohrožení, o kterém budete vyrozuměni prostřednictvím sirén, rozhlasovou nebo televizní zprávou, místním rozhlasem atd., dodržujte tyto zásady:

 

RESPEKTUJTE získané informace,

NEROZŠIŘUJTE poplašné zprávy,

VARUJTE osoby ve svém nejbližším okolí,

NETELEFONUJTE zbytečně (nepřetěžujte telefonní síť),

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci,

POMÁHEJTE sousedům, nemocným a starým lidem,

UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život, potom majetek,

DBEJTE pokynů pracovníků integrovaných záchranných složek.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňového volání

112 Integrovaný záchranný systém

150 Ohlašovna požáru - tísňové volání - uvádějte při předání zprávy, kde hoří, co hoří, jméno a číslo telefonu, zavěste a čekejte na zpětný dotaz

155 Záchranná zdravotní služba, volejte při všech situacích, kdy je ohrožen lidský život

158 Policie ČR

156 Městská policie

 

VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY:

 

Tón sirény

Délka tónu

Význam

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

 

 

SIGNÁL POŽÁRNÍ POPLACH

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu jedné minuty.

 

EVAKUACE

 

JAK POSTUPOVAT PŘI EVAKUACI:

 

Pokyn k evakuaci, tedy k opuštění ohroženého prostoru, dává obyvatelstvu krizový štáb formou tísňové informace (tyto se dozvíte z rádia, televize, rozhlasu atd.).

V takovém případě je nutné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Je nutné respektovat nařízený způsob evakuace. Je-li povoleno použít vlastních vozidel, dbejte na plné obsazení auta. Řiďte se pokyny policie.

Přeprava může být uskutečněna s využitím prostředků hromadné

Nahrávám...
Nahrávám...