dnes je 21.4.2024

Input:

Autoevaluace učitele školy - návrh formuláře

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.2
Autoevaluace učitele školy - návrh formuláře

 

Příloha č. 1

 

Autoevaluace učitele školy - návrh formuláře

 

Název školy

 

Jméno a příjmení učitele

 

Předmětová komise

 

Předmět

 

 

 

1. Jaké máte úkoly a odpovědnost?


2. Jaké máte hlavní úkoly a za co máte ve svém postavení hlavní odpovědnost?


3. Jsou tyto úkoly a odpovědnosti v souladu s vaším současným popisem práce?


4. Jsou ve vašem popisu práce nějaké úkoly, které nevykonáváte, nebo odpovědnosti, které jste na sebe nevzal/a?


5. Chybí něco v popisu a náplni vaší práce?


6. Jaké máte úspěchy při dosahování cílů ?


7. Jaké cíle jste si stanovil/a při posledním hodnocení?


8. Jak vám je podle vašeho názoru daří naplňovat?


9. Co vám nejvíc pomohlo při naplňování cílů?


10. Co vám bránilo v naplňování cílů, u nichž se vám to nepodařilo?


11. Byly cíle nepřiměřené? Jestliže ano, proč?12. Které cíle by byly přiměřenější?


13. Byly pro vás cíle celkově dostatečnou výzvou?


14. Byly cíle dosažitelné, realistické?


15. Úspěchy a neúspěchy ?


16. Která část vaší práce v době od minulého hodnocení byla nejúspěšnější?


17. Myslíte si, že se vám za vaše výkony dostalo dostatečného uznání?


18. Která část vaší práce byla nejméně úspěšná?


19. Spokojenost s prací ?


20. Která část vaší práce vám poskytuje nejvíce uspokojení?


21. Co vás osobně nejméně uspokojuje ?


22. Jak by bylo možné změnit věci, které vás neuspokojují, tak aby vás více uspokojovaly?


23. Omezení ?


24. Existují nějaké překážky, které vám bránily v plnění vaší práce?


25. Jak by je bylo možné odstranit?


26. Které změny v organizaci školy by vám pomohly zlepšit váš výkon ve třídě?


27. Co by ještě pro vás váš ředitel mohl udělat?
Nahrávám...
Nahrávám...