dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (30/10/2012)

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU)

 

 

Komunitární program Kultura (Culture)

Zdroje informací: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php; http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/CS.pdf

  • Technologie a vědecké základny v oblasti kreativity
   • Zaměření dotačního titulu: Výzkum v rámci této výzvy je zaměřen na kreativitu, nástroje a prostředí, ve kterém se odehrává. Výzkumné aktivity přispějí k vybavení jiných odvětví s účinnějšími kreativními nástroji, rozšíření potenciálu technologie v oblasti lidských tvůrčích procesů a urychlí vědecké chápání. Výzkum bude doplněn podpůrnými činnostmi, které podporují způsoby užší interakce a sítí v rámci a mezi různými segmenty kreativního průmyslu. Předpokládá se vliv na: a) zlepšení konkurenční pozice evropských kulturních a tvůrčích odvětví prostřednictvím poskytování nákladově efektivních, inovativních a vysoce hodnotných výrobků a služeb; b) vyšší účinnost tvůrčích procesů z hlediska času, zdrojů investic a kvality výstupu; c) lepší pochopení potenciálu technologií v oblasti lidských tvůrčích procesů vedoucí ke zlepšení specifické domény lidské tvůrčí výkonnosti; d) hlubší vědecké chápání tvořivosti, posílení součinnosti mezi pochopením a posílením lidské kreativity a novými technologiemi pro autonomní tvůrčí systémy; e) lepší koordinaci evropského a národního úsilí, užší dialog mezi výzkumem a průmyslem, lepší pochopení uživatelských požadavků, více inovací a přijímání technologií.
   • Příjemci podpory: Konsorcia, které musí obsahovat alespoň tři nezávislé právní subjekty ze tří různých členských států nebo přidružených zemí.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 30. 6. 2013.

 

Regionální operační program Střední Morava

Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/

  • Rozvoj regionálních center - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba, rozšíření a modernizace volnočasové infrastruktury (sportovišť základních škol a hřišť mateřských škol) a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě. Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost. Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel. Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času a ke zlepšení zdraví obyvatel.
   • Příjemci podpory: Statutární město Olomouc. Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 11. 12. 2012.
  • Sociální infrastruktura – IPRÚ Bouzovsko
   • Zaměření dotačního titulu: Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, především sportovních zařízení. Modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba, sportovních a multifunkčních zařízení pro sportovní aktivity, komunitní práci, práci s dětmi a mládeží, osobami ohroženými sociální exkluzí, atd. s cílem aktivního využívání volného času. Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj.
   • Příjemci podpory: Obce s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 11. 12. 2012.
  • Podnikatelská infrastruktura a služby – IPRÚ Jesenicko
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury cestovního ruchu, s vazbou na zimní a letní sporty a rekreaci na horách včetně zvyšování standardů kvality ubytovacích zařízení hotelového či obdobného typu. Tyto aktivity lze rozšířit o doprovodnou infrastrukturu typu přístupové komunikace, parkoviště, stravovací kapacity. Budou podporovány projekty komplexního charakteru rozšiřující stávající nabídku služeb v území.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel, podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 11. 12. 2012.
  • Podnikatelská infrastruktura a služby – IPRÚ Šumpersko
   • Zaměření dotačního titulu: Budování, rekonstrukce, modernizace, zvyšování standardů kvality ubytovacích zařízení hotelového či obdobného typu včetně doprovodné infrastruktury a služeb (přístupové komunikace, parkoviště, stravování aj.), včetně interiérového vybavení a rozšiřování doprovodných služeb (sport, relax wellness charakteru). POUZE v kategorii Hotel, Motel, Penzion v kategorii *** a vyšší včetně Garni, s podmínkou povinné certifikace takového zařízení v uvedených kategoriích.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé s doloženým dvouletým účetním obdobím v obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel, podnikatelé bez omezení (podmínka se týká místa realizace projektu).
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 11. 12. 2012.
  • Rozvoj regionálních center - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
   • Zaměření dotačního titulu: Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací. Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ.
   • Příjemci podpory: Statutární město Olomouc. Organizace zřizované nebo zakládané
Nahrávám...
Nahrávám...