dnes je 22.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (23/7/2012)

23.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy EU)

 

Regionální operační program Jihozápad

Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele

 • Dílčí programy
  • Modernizace regionální silniční sítě
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť. Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy k hraničním přechodům. Odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy (např. křižovatky, přejezdy, mosty). Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě. Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch. Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.).
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 10. 2012.
  • Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba nových cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury a značení a dále také značení a doprovodná infrastruktura nových cyklotras.
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce. Dobrovolné svazky obcí. Nestátní neziskové organizace. Malé a střední podniky. Zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 10. 2012.
  • Výstavba a modernizace zařízení pro lázeňské a další ozdravné pobyty. Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem. Úprava prostranství a pěších zón lázeňských míst
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) – mimo ubytovací kapacity. Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem – mimo ubytovací kapacity.  Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst. Jedná se o úpravy ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí wellness zařízení.
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce. Dobrovolné svazky obcí. Nestátní neziskové organizace. Malé a střední podniky. Zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 10. 2012.
  • Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, popř. sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na cestovní ruch. Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku. Jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod. pro kapacitu 200 a více míst – mimo ubytovací kapacity.
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce. Dobrovolné svazky obcí. Nestátní neziskové organizace. Malé a střední podniky. Zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 10. 2012.
  • Výstavba a rekonstrukce turistických cest. Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch.
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení – mimo cyklostezek a cyklotras. Odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, vaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a doprovodná infrastruktura běžeckých tras a naučných stezek atd. Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřišť. Koupaliště, akvaparky, sjezdovky, hřiště atd.
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce. Dobrovolné svazky obcí. Nestátní neziskové organizace. Malé a střední podniky. Zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 9. 11. 2012.

 

Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Zdroje informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

 • Dílčí programy
  • Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ze škol
   • Zaměření dotačního titulu: Prioritou GP je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích, jakožto skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích způsobem, který umožňuje školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště a části nákladů spojených s vlastní výukou na DDH, pokud není dotována jiným způsobem. Záměrem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a
Nahrávám...
Nahrávám...