dnes je 25.4.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/11/2012)

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU)

 

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
  • Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden; nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden; technické vybavení center a poraden investičního charakteru; tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru.
   • Příjemci podpory:  Obce, svazky obcí, města, kraje, vysoké školy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, Česká republika prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, příspěvkové organizace a organizační složky krajů a příspěvkové organizace – stát. Ve všech případech lze podporovat pouze projekty realizované v areálech zoologických zahrad, záchranných stanic a záchytných center CITES.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá od 3. 12. do 28. 2. 2013.
  • Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
   • Zaměření dotačního titulu: Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – pouze úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“, tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru – pouze vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.
   • Příjemci podpory:  Obce, svazky obcí, města, kraje, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá od 3. 12. do 28. 2. 2013.

 

 

Komunitární program Kultura (Culture)

 • Zdroje informací: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/calendar_en.php; http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/CS.pdf
  • Projekty spolupráce se třetími zeměmi
   • Zaměření dotačního titulu: Čtvrtá kategorie se zaměřuje na podporu projektů kulturní spolupráce, jejichž cílem je kulturní výměna mezi zeměmi, které se účastní programu Kultura, a třetími zeměmi, které uzavřely s EU dohody o přidružení nebo o spolupráci, pokud tyto dohody obsahují ustanovení o kultuře. Každoročně jsou pro daný rok vybrány jedna nebo více třetích zemí. Akce musí obsahovat prvek konkrétní mezinárodní spolupráce. Projekty spolupráce musejí zahrnovat nejméně tři kulturní činitele z nejméně tří zemí účastnících se programu a kulturní spolupráci s nejméně jednou organizací z vybrané třetí země a zahrnovat kulturní aktivity prováděné ve vybrané třetí zemi.
   • Příjemci podpory: Veřejné či soukromé organizace s právní subjektivitou, jejichž hlavní činnost spadá do oblasti kultury (kulturní a tvůrčí činnost), a se sídlem v jedné ze zemí účastnících se programu.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 3. 5. 2013.

 

 

Komunitární program Média (Program podpory evropského audiovisuálního průmyslu)

 • Zdroje informací: http://www.mediadeskcz.eu/cz/financovani/vyzvy/detail/137-podpora-vyvoje-jednotlivych-projektu
  • Projekty spolupráce se třetími zeměmi
   • Zaměření dotačního titulu: Čtvrtá kategorie se zaměřuje na podporu projektů kulturní spolupráce, jejichž cílem je kulturní výměna mezi zeměmi, které se účastní programu Kultura, a třetími zeměmi, které uzavřely s EU dohody o přidružení nebo o spolupráci, pokud tyto dohody obsahují ustanovení o kultuře. Každoročně jsou pro daný rok vybrány jedna nebo více třetích zemí. Akce musí obsahovat prvek konkrétní mezinárodní spolupráce. Projekty spolupráce musejí zahrnovat nejméně tři kulturní činitele z nejméně tří zemí účastnících se programu a kulturní spolupráci s nejméně jednou organizací z vybrané třetí země a zahrnovat kulturní aktivity prováděné ve vybrané třetí zemi.
   • Příjemci podpory: Veřejné či soukromé organizace s právní subjektivitou, jejichž hlavní činnost spadá do oblasti kultury (kulturní a tvůrčí činnost), a se sídlem v jedné ze zemí účastnících se programu.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 3. 5. 2013.
  • Podpora přípravy projektů výroby – hrané filmy, tvůrčí dokumenty a animované filmy
   • Zaměření dotačního titulu: Za způsobilé se považují činnosti týkající se těchto audiovizuálních děl (jednodílné celky nebo seriály): dramatické pořady pro komerční využití se stopáží nejméně 50 minut, tvůrčí dokumenty pro komerční využití se stopáží nejméně 25 minut (délka dílu v případě seriálu), animované projekty určené pro komerční využití se stopáží nejméně 24 minuty.
   • Příjemci podpory: Evropské společnosti, jejichž činnost přispívá k dosažení výše uvedených cílů, zejména nezávislým produkčním společnostem.  Žadatelé musejí mít sídlo v jedné z těchto zemí:  27 zemí Evropské unie, členské země EHP, Švýcarsko a Chorvatsko, Bosna a Hercegovina (pod podmínkou dokončení procesu jednání a formalizace účasti této země v programu MEDIA).
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá od 23. 11. do 12. 4. 2013.
  • Propagace – přístup na trh
   • Zaměření dotačního titulu: Akce, které si kladou za cíl: zlepšit šíření evropských audiovizuálních děl zajištěním přístupu evropského audiovizuálního odvětví na evropské a mezinárodní profesionální audiovizuální trhy; povzbudit společné akce vnitrostátních organizací pro propagaci filmů a audiovizuálních programů; povzbudit vytvoření hospodářského partnerství mezi zeměmi a profesionály v rámci programu MEDIA i mimo něj a usnadnit lepší vzájemné poznání a porozumění.
   • Příjemci podpory: Evropské společnosti, které mají sídlo v jedné z těchto zemí:  27 zemí Evropské unie, členské země EHP, Švýcarsko a Chorvatsko, Bosna a Hercegovina (pod podmínkou dokončení procesu jednání a formalizace účasti této země v programu MEDIA).
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy bude ukončen 3. 6. 2013.
  • Podpora audiovizuálních festivalů
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora propagace a oběhu evropských audiovizuálních a kinematografických děl na přehlídkách, veletrzích a audiovizuálních festivalech v Evropě a po celém světě, pokud tyto akce mohou sehrát důležitou úlohu při propagaci evropských děl a zprostředkování vzájemného kontaktu profesionálů v oboru. Zlepšení přístupu evropské a mezinárodní veřejnosti k evropským audiovizuálním dílům.
   • Příjemci podpory: Evropské společnosti, které mají sídlo v jedné z těchto zemí:  27 zemí Evropské unie, členské země EHP, Švýcarsko a Chorvatsko, Bosna a Hercegovina (pod podmínkou dokončení procesu jednání a formalizace účasti této země v programu MEDIA).
   • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy bude ukončen 30. 4. 2013.
  • Podpora nadnárodní distribuce evropských filmů – „selektivní“ systém 2013
   • Zaměření dotačního titulu: Filmová distribuce celovečerního zahraničního filmu. Většina filmů musí být vyprodukována filmovým producentem/filmovými producenty, kteří mají sídlo v zemích účastnících se programu MEDIA a musí se na něm výrazně podílet profesionálové z těchto zemí. Tento film musí být novým hraným, kresleným nebo
Nahrávám...
Nahrávám...