dnes je 14.6.2024

Input:

Aktuální trendy v adaptačních programech mateřských škol

21.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5
Aktuální trendy v adaptačních programech mateřských škol

Bc. Lenka Polášková

Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy je v jeho životě zásadní změnou. Faktorů, které ovlivňují adaptaci, je celá řada. Zásadní vliv má například osobnost dítěte, jeho temperament, výchova, celková úroveň a schopnost socializace, vztah k dětem v kolektivu. Důležitým faktorem je také celkové nastavení rodiny.

Nutnost individuálního přístupu pedagogů při adaptaci definuje také Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. V odborné literatuře existuje celá řada doporučení a tipů, zde je ovšem nutno zmínit, že každé dítě je naprosto jiné a tudíž není možné aplikovat jednostranný postoj či doporučení na všechny děti.

Při nástupu dítěte do mateřské školy je pro rodiče zásadní přístup k informacím. Školy již dnes nabízejí celou řadu možností, jak při adaptaci dítěte postupovat. Setkáváme se například s tzv. adaptačními plány.

Každý adaptační plán by měl obsahovat následující oblasti:

1. Popis, charakteristika adaptačního programu

  • Cíle

Nahrávám...
Nahrávám...