dnes je 17.6.2024

Input:

62/2019 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 62/2019 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 13. února 2019
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.
 
pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Příloha
 
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
P.Č.
Název
IČO
Sídlo
Datum nabytí právní moci rozhodnutí*
Rozhodnutí platné do
1
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Fričova 298, 251 65 Ondřejov
3. ledna
2018
12. února
2023
2
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
11. února
2018
10. února
2023
3
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
26. ledna
2018
5. února
2023
4
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Průmyslová 595, 252 50 Vestec
16. března
2018
15. března
2023
5
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
67985939
Zámek 1,252 43 Průhonice
30. prosince
2017
5. února
2023
6
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
13. dubna
2018
27. dubna
2023
7
Centrum výzkumu Řež s. r. o.
26722445
Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež
4. ledna
2019
3. ledna
2024
8
COMTES FHT a. s.
26316919
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
14. prosince
2018
3. ledna
2024
9
Česká geologická služba
00025798
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
24. ledna
2016
23. ledna
2021
10
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
3. května
2018
2. května
2023
11
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6
7. března
2018
6. března
2023
1?
Ekologické služby, s. r. o.
26733544
Tichá 784/4, 268 01 Hořovice
18. dubna
2015
17. dubna
2020
13
ENKI, o. p. s.
25173154
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
13. dubna
2018
12. dubna
2023
14
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
7. června
2018
6. června
2023
15
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
00159816
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
26. června
2018
25. června
2023
16
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
67985955
Jilská 361/1, 110 00 Praha 1
26. ledna
2018
23. března
2023
Nahrávám...
Nahrávám...