dnes je 1.3.2024

Input:

591 - Daň z příjmů

24.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

591 – Daň z příjmů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č. Text MD D Poznámka 
    Daň z příjmů se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.V.1.  
1. Zálohy na daň z příjmů právnických osob hrazené v průběhu zdaňovacího období z běžného účtu 341 241  
2. Náklady na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 591 341  
3. Doplatek daně z příjmů právnických osob z běžného účtu 341 241  
4. Pokuty a penále podle příslušných předpisů    
a) předpis pokuty a penále  542 341  
b) úhrada závazku z běžného účtu  341 241  


Poznámka

Vybraná ustanovení ZDP, ve znění pozdějších předpisů, pro příspěvkové organizace:

Podle § 17 odst. 1 písm. a) ZDP je poplatníkem daně z příjmů právnických osob právnická osoba. Podle § 38m odst. 1 ZDP je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Podle § 17a ZDP jsou příspěvkové organizace veřejně prospěšným poplatníkem. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků jsou obsažena v § 18a ZDP.

§ 18a odst. 1 ZDP

U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně

 1. příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s předmětem této činnosti jsou vyšší,
 2. dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
 3. podpora od Vinařského fondu,
 4. výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
 5. úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
  1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
  2. nájem a prodej státního majetku,
 6. příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

§ 18a odst. 2 ZDP

U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem

 1. z reklamy,
 2. z členského příspěvku,
 3. v podobě úroku,
 4. z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

§ 18a odst. 3 ZDP

U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...