dnes je 6.10.2022

Input:

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

24.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č. Text MD D Poznámka 
    Náklady z drobného dlouhodobého majetku se vykazují v rozvaze v položce A.I.35.  
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    
1. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku    
a) nákup na fakturu  558 321 - dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup za hotové  558 261  
2. Zařazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku  018 078  
3.  Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku z užívání 078 018 - dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
     
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek    
1. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku   - dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
a) nákup na fakturu  558 321  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup za hotové  558 261  
2. Zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 558 088 - dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
3.  Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z užívání 028 028  
4. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku   – dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1  
a) úplatné pořízení  018 078  
b) na fakturu  558 321  
c) za hotové  558 261  
5. Vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností   – dle ČÚS č. 710, bod 5.3.2.  
a) převzetí  018 078  
b) aktivace  558 506  
6. Bezúplatný převod nebo přechod dlouhodobého nehmotného majetku   – dle ČÚS č. 710, bod 5.3.3.  
a) zařazení majetku  018 078  
b) výsledková úprava  558 649  
7. Bezúplatný převod nebo přechod dlouhodobého hmotného majetku   – dle ČÚS č. 710, bod 6.3.3.  
a) zařazení majetku  028 088  
b) výsledková úprava  558 649  
8. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku   – dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1  
a) úplatné pořízení  028 088  
b) na fakturu  558 321  
c) za hotové  558 261  
9. Vytvoření drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností   – dle ČÚS č. 710, bod 6.3.2.  
a) převzetí  028 088  
b) aktivace  558 506  


Poznámka:

*/ Položka „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje podle § 33 odst. 6 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní

Nahrávám...
Nahrávám...