dnes je 3.6.2023

Input:

538 - Jiné daně a poplatky

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

538 – Jiné daně a poplatky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Jiné daně a poplatky se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.20.  
1. Výdej kolků do spotřeby  538 263  
2. Náklady na poplatky    
a) předpis nákladů na poplatky  538 342  
b) platba poplatků z běžného účtu  342 241  
3. Poplatky hrazeny v hotovosti 538 261  
4. Náklady na soudní poplatky – předpis závazků 538 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
5. Rozhlasové a televizní poplatky 538 435 § 3 a 5 zákona č. 348/2005 Sb. 
6. Odvod do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce v případě splnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 538 342 § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. 


Poznámka

Položka "A.I.20. Jiné daně a poplatky" obsahuje podle § 33 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za předcházející zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních a náklady na soudní poplatky.

Daň z nabytí nemovitých věcí řeší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

V případě účtování daně z nabytí nemovitých věcí je nezbytné posoudit, zda se nejedná o náklad bezprostředně související s pořízením nemovité věci. V takovém případě by náklad patřil do pořizovací ceny nemovité věci (na vrub účtu 042).

Podle § 81

Nahrávám...
Nahrávám...