dnes je 19.6.2024

Input:

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Přijaté zálohy na transfery se vykazují v rozvaze v položce D.II.8.  
   Transfery od vybraných ústředních vládních institucí           
   Transfery s povinností finančního vypořádání – příjemce           
1.  Vyplývá-li z jiného právního předpisu či
ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání – účtuje příjemce o přijetí zálohy 
 
241  472  dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.   
2.  Vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut        dle ČÚS č. 703, bod 5.3.2.
(v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání)   
a) nejedná-li se o investiční transfer   346  671     
b) jedná-li se o investiční transfer u příjemce, který není organizační složkou státu   346  403     
3.  Zúčtování zálohy        dle ČÚS č. 703, bod 5.3.3.   
a) zúčtování zálohy   472  346     
b) inkaso doplatku   241  346     
c) úhrada přeplatku   472  241     
   Transfery od vybraných místních vládních institucí           
   Transfery s povinností finančního vypořádání – příjemce           
1.  Vyplývá-li z jiného právního předpisu či
ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání – účtuje příjemce o přijetí zálohy 
 
241  472  dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.   
2.  Vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut        dle ČÚS č. 703, bod 5.3.2.
(v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání)   
   a) nejedná-li se o investiční transfer   348  672     
b) jedná-li se o investiční transfer u příjemce, který není organizační složkou státu   348  403     
3.  Zúčtování zálohy        dle ČÚS č. 703, bod 5.3.3.   
a) zúčtování zálohy   472  348     
b) inkaso doplatku   241  348     
c) úhrada přeplatku   472  241     


Poznámka

Základní postupy účtování transferů jsou upraveny Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 – Transfery.

Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary; za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských

Nahrávám...
Nahrávám...