dnes je 24.5.2022

Input:

331 - Zaměstnanci

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

331 – Zaměstnanci

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.  
1.  Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům    
a) zálohy hrazené v hotovosti  331  261   
b) zálohy hrazené z běžného účtu  331  241   
2. Předpis hrubých mezd   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) předpis hrubých mezd  521  331   
b) předpis dávek nemocenského pojištění  336  331   
3. Odvody za zaměstnavatele   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) odvody sociálního zabezpečení za zaměstnavatele  524  336   
b) odvody zdravotního pojištění za zaměstnavatele  524  337  Analytická evidence se vede podle jednotlivých zdravotních pojišťoven.  
4. Srážky z mezd zaměstnanců   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) sociální zabezpečení hrazené zaměstnanci  331  336   
b) zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci  331  337   
c) důchodové spoření hrazené zaměstnanci  331  338   
d) daň z příjmů ze závislé činnosti  331  342  Zdaňování příjmů ze závislé činnosti je upraveno § 6 ZDP, ve znění pozdějších předpisů.  
e) ostatní srážky z mezd zaměstnanců  331  378   
f) úhrada za způsobená manka a škody (pokud byly pohledávky předepsány k náhradě na účet 335)  331  335   
g) úhrada zápůjčky zaměstnanci srážkou ze mzdy  331  335   
5. Doplatek mezd zaměstnancům    
a) doplatek hrazený z běžného účtu  331  241   
b) doplatek hrazený z pokladny  331  261   
6. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků je upraveno § 38ch ZDP, ve znění pozdějších předpisů.  
a) zaměstnanec má přeplatek na dani  342  331   
b) zaměstnanec má nedoplatek na dani  331  342   
7. Refundace mzdových nákladů    
a) refundace hrubých mezd  315  521   
b) refundace nákladů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění  315  524   
c) příjem refundace na běžný účet  241  315   
8. Příděl do FKSP    
a) základní příděl do FKSP 2 %  527  412  dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
b) převod prostředků z běžného účtu za použití účtu peníze na cestě  262  241   
c) příjem prostředků na běžný účet FKSP za použití účtu peníze na cestě  243  262   


Poznámka

Položka „D.III.10. Zaměstnanci” obsahuje podle § 32 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky dluhů

Nahrávám...
Nahrávám...