dnes je 25.6.2022

Input:

261/2007 Sb., Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 259/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se slova „zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálu,” zrušují.
2. V příloze se položka 1.1.6 zrušuje.
Dosavadní položka 1.1.7 se označuje jako položka 1.1.6.
3. V příloze položky 2.4 a 2.4.1 zní:
2.4 Měřidla síly
 
2.4.1
Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy
6 měsíců”.
4. V příloze se položka 3.1.2 zrušuje.
Dosavadní položky 3.1.3 až 3.1.5 se označují jako položky 3.1.2 až 3.1.4.
5. V příloze se položka 4.2 zrušuje.
6. V příloze položka 8.7 zní:
 

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...