dnes je 2.2.2023

Input:

123 - Výrobky - způsob A

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

123 – Výrobky – způsob A

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Výrobky se vykazují v rozvaze v položce B.I.6.   
1.  Přírůstek na zásobách výrobků  123  508  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
2.  Úbytek na zásobách výrobků  508  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
3.  Prodej výrobků           
a) úbytek výrobků při prodeji   508  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
b) tržba za prodané výrobky na základě vydané faktury   311  601  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.16.   
c) přijatá úhrada faktury na běžný účet   241  311     
d) tržba za prodané výrobky v hotovosti   261  601  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.16.   
4.  Převod z polotovarů vlastní výroby
na výrobky 
 
      dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
a) úbytek polotovarů vlastní výroby   508  122     
b) přírůstek výrobků   123  508     
5.  Převod z nedokončené výroby na výrobky        dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
a) úbytek nedokončené výroby   508  121     
b) přírůstek výrobků   123  508     
6.  Převod z výrobků na zboží           
a) úbytek výrobků   508  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.8.   
b) přírůstek zboží na skladě   132  507  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.9.   
7.  Zúčtování inventarizačních rozdílů
na výrobcích 
 
         
a) přebytky na zásobách výrobků   123  508     
b) manka a škody na zásobách výrobků   547  123  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.   
c) předpis manka a škody k náhradě
hmotně odpovědné osobě   
335  649     
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, na běžný účet   241  335     
Nahrávám...
Nahrávám...