Školaprofi.cz LIVE

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.6.2016
 1 EUR27,15 CZK (+0,05)
 1 USD24,69 CZK (+0,21)
 1 GBP32,54 CZK (-1,07)
 100 RUB37,8 CZK (+0,5)
 100 JPY24,29 CZK (+0,37)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Metody zpřesňující oceňování majetku a závazkůZámekGarance

28.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 7 ZoÚ ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na základě účetních záznamů poskytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, jestliže obsah ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Účtová osnova a účtový rozvrhZámekGarance

24.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro zajištění srovnatelnosti účetních dat a účetní závěrky vydává ministerstvo financí prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, jejichž přílohou je směrná účtová osnova pro typy účetních jednotek. Nevýdělečné organizace , jimiž jsou občanská ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Stravování a stravovací službyZámekGarance

20.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Závodní stravování Závodní stravování v příspěvkových organizacích a organizačních složkách je upraveno v zákonech o rozpočtových pravidlech . Ustanovení § 69 zákona č. 218/2000 Sb. uvádí okruh osob, kterým může být zajištěno stravování. ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Archiv aktualit ze Sbírky zákonůZámekGarance

16.6.2016, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
PŘEHLED OD ČÁSTKY 27/2016 DO ČÁSTKY 39/2016 Částka 27 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 7. března 2016 Vyhláška č. 70/2016 Sb. , o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti ... celý článek

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (2016)ZámekGarance

16.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní pravidla a povinnosti škol a školských zařízení, od 1. 9. 2016 (týká se všech škol a školských zařízení v rejstříku MŠMT), spadajících pod různé alternativy zřizovatelů škol (obce, města, církve, soukromníci). K 1. 9. 2016 končí ... celý článek

Pomocný analytický přehled (PAP)ZámekGarance

15.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro monitorování veřejných financí je zaveden výkaz ve formě pomocného analytického přehledu („PAP"), který je upraven ve vyhlášce č. 323/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě. Vztahuje se na vybrané účetní jednotky a navazuje na ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíZámekGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní ... celý článek

Přehled změn právních předpisů v období od 1. 6. 2016 do 14. 6. 2016

14.6.2016, Zdroj: On-line právní systém Fulsoft
Byla novelizována vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí celý článek

Individuální vzdělávání - platná legislativaZámekGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prozatím jedinou a legislativně přijatelnou cestou pro rodiče, který se rozhodne dítě ponechat ve stávajícím zařízení, bude volba cesty individuálního vzdělávání dle zákona č.  561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším ... celý článek

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školyZámekGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku  2017/2018 . Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených ... celý článek
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi extra

Učitel mateřské školy - kvalifikace od 1. ledna 2015ZámekArchiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikovaný učitel mateřské školy by měl podle § 6. odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání: magisterský stupeň VŠ v oboru učitel mateřské školy ; bakalářský stupeň VŠ v oboru učitel mateřské ... celý článek

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíZámekGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář. celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Analýza podmínek pro zařazení dětí mladších 2 let do MšZámekGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukázka: Stáhnout soubor ve formátu PDF. celý článek

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíZámekGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář. celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 182/2016 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 9.6.2016 v částce č. 69)
  • 185/2016 Sb. novela zák. č. 503/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.6.2016 v částce č. 70)
  • 188/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (vyšlo dne: 15.6.2016 v částce č. 71)
  • 189/2016 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb., č. 292/2013 Sb. a č. 372/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 190/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 192/2016 Sb. novela zák. č. 111/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 195/2016 Sb. novela zák. č. 262/2011 Sb. a č. 234/2014 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
  • 196/2016 Sb. novela vyhl. č. 33/2005 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 73)
  • 197/2016 Sb. novela vyhl. č. 72/2005 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 74)
  • 202/2016 Sb. novela vyhl. č. 364/2005 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 76)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

Last Minute sleva 10 %, 29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: