Školaprofi.cz LIVE

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 20.10.2016
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD24,6 CZK (-0)
 1 GBP30,17 CZK (-0,07)
 100 RUB39,42 CZK (+0,05)
 100 JPY23,75 CZK (-0,05)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku příspěvkové organizaceZámekGarance

19.10.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Technické zhodnocení majetku je charakterizováno jako „změna majetku", která má za určitých podmínek vliv na ocenění majetku, a tím i na způsob jeho financování ( § 33 ZDP ). Za zvýšení použitelnosti se považuje jednak připojení dalších ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Účetní odpisy dlouhodobého majetkuZámekGarance

14.10.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oprávky a opravné položky Účetní odpisy jsou provozní náklady, které vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období. Účetní odpisy se u jednotlivých složek odpisovaného majetku postupně sčítají a představují tak oprávky ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Spotřebitelský úvěrZámekGarance

14.10.2016, Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. prosince 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ zákon o spotřebitelském úvěru " nebo „ ZSpÚ "), který nahradí dosavadní zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Práva a povinnosti akcionářů v akciové společnostiZámekGarance

14.10.2016, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Práva a povinnosti akcionáře v akciové společnosti jsou upraveny v  § 344 až 395 ZOK . Mezi práva a povinnosti akcionáře patří zejména vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, práva ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Směnka a možnosti jejího využitíZámekGarance

13.10.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Směnečné právo upravuje zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení zákona směnečného a šekového jsou převážně kogentního charakteru. Odchýlit se od ustanovení tohoto zákona lze tedy pouze tam, ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Směnka vlastníZámekGarance

13.10.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Směnka Místo a datum vystavení: ......... Za tuto směnku  zaplatím na řad  ..........,  r. č. ........., trvale bytem .......... částku ve výši  ...... Kč (slovy: ..... korun českých ). Datum splatnosti: .......... Místo splatnosti: ....... BEZ PROTESTU Výstavce: ..........., r. č.: ...... ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Směnka cizíZámekGarance

13.10.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Směnka Místo a datum vystavení: ......... Za tuto směnku  zaplaťte na řad:  ....................... částku .......... Kč (Slovy: ........ korun českých). Směnečník:  ......... Místo placení:  ............ Splatnost:  ............ Výstavce: ..........., r. č.: ......, trvale bytem .......... ........................................ ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Smlouva o vyplňovacím právu směnečnémZámekGarance

13.10.2016, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o vyplňovacím právu směnečném (dále jen „ Smlouva ") Smluvní strany .................................................. Nar............................................ Bytem........................................ (dále jen „Majitel směnky") na straně jedné a .................................................... Nar............................................... Bytem.......................................... ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Dohody o zvýšení či prohloubení kvalifikaceZámekGarance

13.10.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce umožňuje v souvislosti s pracovněprávním vztahem uzavírání i dalších dohod a smluv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jejichž náležitosti blíže upravuje. Taková ujednání mohou být obsažena buď v pracovní smlouvě nebo ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Vzor - Dohoda o zvýšení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)ZámekGarance

13.10.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: .............................................................................................................. se sídlem ............................................................................................... ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejčtenější

Vzor - Platový výměrZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi extra

Plán a priority ČŠI pro rok 2016ZámekGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukázka: Stáhnout soubor ve formátu PDF. celý článek

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikáníZámekGarance

15.4.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi: panem jméno / firma ....................... narozeným / IČO: ....................... DIČ: ....................... zapsaná v obchodním ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi extra

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíZámekGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář. celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus
Nejnovější Právní předpisy
  • 302/2016 Sb. novela zák. č. 424/1991 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
  • 311/2016 Sb. mění vyhl. č. 177/2009 Sb. (vyšlo dne: 26.9.2016 v částce č. 122)
  • 312/2016 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 26.9.2016 v částce č. 122)
  • 316/2016 Sb. novela nař. vl. č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 29.9.2016 v částce č. 124)
  • 319/2016 Sb. novela zák. č. 266/1994 Sb. (vyšlo dne: 3.10.2016 v částce č. 125)
  • 321/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku (vyšlo dne: 3.10.2016 v částce č. 126)
  • 325/2016 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017 (vyšlo dne: 7.10.2016 v částce č. 127)
  • 327/2016 Sb. novela nař. vl. č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 7.10.2016 v částce č. 127)
  • 336/2016 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 132)
  • 337/2016 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. a č. 589/2006 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2016 v částce č. 132)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Veřejné zakázky pro začátečníky

29. 11. 2016 Praha

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku. Poradíme Vám, jak postupovat v jednotlivých zadávacích řízeních a na co si dát pozor. Obsahem jsou i aktuální změny roku 2016.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: