Školaprofi.cz LIVE

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 30.8.2016
 1 EUR27,03 CZK (+0,01)
 1 USD24,2 CZK (+0,01)
 1 GBP31,73 CZK (+0,13)
 100 RUB37,3 CZK (+0,12)
 100 JPY23,65 CZK (-0)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Účtování o pořízení dlouhodobého majetkuZámekGarance

25.8.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlouhodobý majetek můžeme pořídit buď nákupem, který je financován z fondu reprodukce majetku (případně přímo ze systémové dotace ze státního rozpočtu), nebo bezúplatným převzetím. Příspěvková organizace však může využít odbornosti svých ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Novela školského zákona v praxiZámekGarance

24.8.2016, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 82/2005 Sb. , ze dne 19.března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. ,(školský zákon, dále jen ŠZ ). Již v únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů. Jeho první část je ... celý článek

Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské školeZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole ( s úpravami dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů). OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE     Jméno ... celý článek

Náležitosti informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěteZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náležitosti informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte ( s úpravami dle §16 odst.2 vyhlášky č.27/2016 Sb ., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů). Informovaný souhlas ... celý článek

Speciálními vzdělávací potřeby - základní přehledZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi mateřské školy jsme se v minulosti setkali se třemi základními typy integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž jsou: Individuální integrace ? čímž se rozumí vzdělávání v běžné MŠ. Maximální počet dětí spadajících do ... celý článek

Podpůrná opatřeníZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela školského zákona i nadále používá pojem „speciální vzdělávací potřeby", mění se však definice uvedeného pojmu . Dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami již není dítě, žák a student vymezený pomocí určitého hendikepu, ... celý článek

Podpůrné opatření 1. StupněZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory. Komentář: Plán pedagogické podpory, zpracovaný pro potřeby MŠ, naleznete v podkapitole   11.8.   Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska ... celý článek

Podpůrná opatření 2 - 5. StupněZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (žáka) vychází z: a) charakteru obtíží, které mají dopad na jeho vzdělávání; b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení ... celý článek

Zprávy a doporučení školských poradenských zařízeníZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte (žáka) se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje: a) identifikační údaje dítěte a školského poradenského zařízení; b) datum přijetí žádosti o poskytnutí ... celý článek

Individuální vzdělávací plán v mateřské školeZámekGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaké možnosti má zákonný zástupce dítěte v případě, že chce, aby škola zohlednila jeho dítě jako dítě se SVP a upravila výchovně vzdělávací strategie na základě IVP? Vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu není nárokovou ... celý článek
Nejčtenější

Vzor - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostíZámekGarance

17.10.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhněte si celý formulář. celý článek
Přístupné pro: Škola profi plus

Plán a priority ČŠI pro rok 2016ZámekGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ukázka: Stáhnout soubor ve formátu PDF. celý článek

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikáníZámekGarance

15.4.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi: panem jméno / firma ....................... narozeným / IČO: ....................... DIČ: ....................... zapsaná v obchodním ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi extra

Vzor - Platový výměrZámekGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec:..................................................... Datum narození:.................................................. Bytem:................................................................ Pracovní zařazení:........................ ... celý článek
Přístupné pro: Škola profi extra
Nejnovější Právní předpisy
  • 271/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 29.8.2016 v částce č. 105)
  • 273/2016 Sb. novela nař. vl. č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 276/2016 Sb. o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 277/2016 Sb. o předávání statistických údajů vysokými školami (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 278/2016 Sb. o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 279/2016 Sb. novela vyhl. č. 10/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
  • 280/2016 Sb. novela vyhl. č. 14/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 108)
  • 281/2016 Sb. novela vyhl. č. 187/2009 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 108)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetnictví SVJ pro začátečníky 

6. 9. 2015 (úterý) Ing. Martin Durec

Právní postavení společenství vlastníků. Účtování: nákladů na služby spojených s užíváním jednotek, nákladů na správu domu a pozemku, záloh na služby spojených s užíváním jednotek, příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku, úvěrů, dotací. Příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků. Problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků. Dotazy. 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

First Minute sleva 20%, 4. 10. 2016 Praha

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mgr. Filip Hajný, Roman Hrnčiřík, Ing. Lukáš Beránek

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ. Praktické zkušenosti s dopady novely. NEN - co nás čeká a nemine?Kontroly a nesrovnalosti.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: